ایجاد ایستگاه مازوت در خیابان‌های باغ شهر ایران!/ ۲۰ نیروگاه مازوت در تبریز

استادیار گروه آب و هواشناسی دانشکده‌ی برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز از وجود 20 نیروگاه مازوت در تبریز خبر […]

Read More