چراغ سبز مراجع تقلید به تعطیل شدن روز شنبه به جای پنج شنبه /۴ روز قطع ارتباط با دنیا به نفع اقتصاد کشور نیست

چراغ سبز مراجع تقلید به تعطیل شدن روز شنبه به جای پنج شنبه /۴ روز قطع ارتباط با دنیا به نفع اقتصاد کشور نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه روز یکشنبه به این نتیجه رسیدیم که تعطیلی روز شنبه به مطالبات مردمی و شرایط حفظ روابط اقتصادی خارجی نزدیک تر است.

چراغ سبز مراجع تقلید به تعطیل شدن روز شنبه به جای پنج شنبه /۴ روز قطع ارتباط با دنیا به نفع اقتصاد کشور نیست

به گزارش استارتاپ زنان خلاق، سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: هدف مهم از این طرح این بود که گامی در جهت تقویت نشاط اجتماعی و خانوادگی برداشته شود، نگاه این بود که با این تعطیلی افراد شاغل بتوانند زمان بیشتری در کنار خانواده سپری کنند و پدران و مادران شاغل سهم و نقش بیشتری در تربیت فرزندان داشته باشند.

وی در گفتگو با ایلنا افزود: این اقدام می‌تواند نقش مهم و بسزایی در تقویت نهاد خانواده و حضور پررنگ پدر و مادر در تربیت فرزندان داشته باشد و این امر قادر است از آسیب‌های اجتماعی فراوانی جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید