هوای خوزستان همچنان آلوده است

هوای خوزستان همچنان آلوده است

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط قابل قبول یا پاک نبوده است.

هوای خوزستان همچنان آلوده است

به گزارش استارتاپ زنان خلاق از اهواز، هوای آلوده همچنان میهمان خوزستان است و ساکنان این استان مجبور هستند که کارهای روزمره خود را در آلودگی هوا انجام دهند.

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز دو شهر خورستان در وضعیت ناسالم و قرمز بوده است.

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شادگان ۱۵۷ و در ایستگاه سوسنگرد ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین کیفیت هوای این شهرها در وضعیت ناسالم و قرمز بوده است.

در این مدت هوای اهواز، اندیمشک و دزفول نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی بوده است.

طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط قابل قبول یا پاک نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید