مانده کل منابع بانک ملت از یک میلیون میلیارد تومان گذشت

مانده کل منابع بانک ملت از یک میلیون میلیارد تومان گذشت

بانک ملت گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان تیرماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، مانده کل منابع ارز و ریال این بانک بورسی در چهارماهه از مرز 10.228.524 میلیارد ریال عبور کرده است.

مانده کل منابع بانک ملت از یک میلیون میلیارد تومان گذشت

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه ثبت شده 353 هزار میلیارد ریال از نمادهای پربیننده و تاثیرگذار بازار سرمایه کشور محسوب می شود، مانده سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی را تا پایان تیرماه امسال بیش از 3.188.260 میلیارد ریال، مانده سپرده های کوتاه مدت را بالغ بر  1.700.099 میلیارد ریال و مانده گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام خود را 1.199.736  میلیارد ریال گزارش کرده است. بر اساس این گزارش، وبملت در تیرماه 1402 رقمی بالغ بر 52.139 میلیارد ریال و در چهارماهه ابتدای سال رقمی نزدیک به 197.394 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است. گزارش منتشره روی سامانه کدال نشان می دهد که مانده کل تسهیلات ارز و ریال بانک ملت در پایان دوره چهارماهه ابتدای امسال،  حدود  11.055.370 میلیارد ریال اعلام شده که تسهیلات ارزی با مانده ای بالغ بر 4.404.727 میلیارد ریال و مرابحه با مانده ای حدود 3.376.662  میلیارد ریال در رده های اول و دوم قرار گرفته اند. بر این اساس، بانک ملت از محل اعطای تسهیلات در تیرماه سال جاری بیش از 99.423 میلیارد ریال و در چهارماهه نخست سال، نزدیک به  399.992 میلیارد ریال درآمد در حساب های خود شناسایی کرده است. درآمد سپرده گذاری  وبملت هم در چهارماهه رقمی نزدیک به 31.406 میلیارد ریال و درآمد اوراق بدهی آن حدود  12.057 میلیارد ریال اعلام شده است. در همین حال بانک ملت در تیرماه سال جاری از محل دریافت کارمزدها حدود 10.937 میلیارد ریال درآمد کسب کرده و جمع درآمدهای خود را از این محل، تا پایان دوره چهارماهه به رقمی نزدیک به 55.890 میلیارد ریال رسانده است. مانده سرمایه گذاری های وبملت در سهام هم در مقطع پایان تیرماه 1402 از 79.391 میلیارد ریال عبور کرده است. بر اساس ارقام فوق، کل درآمد عملیاتی تیرماه وبملت 122.592 میلیارد ریال و در چهارماهه اول سال جاری 499.345 میلیارد ریال و کل هزینه های سود پرداختی سپرده ها، هزینه های مالی و کارمزد تیرماه 64.449 میلیارد ریال و در چهارماهه نخست امسال، در مجموع 222.230 میلیارد ریال بوده است که با این حساب، تراز عملیاتی تیرماه این بانک بورسی، 58.143 میلیارد ریال مثبت و در چهارماهه اول سال بالغ بر 277.115 میلیارد ریال مثبت بوده است.   

دیدگاهتان را بنویسید