فیلم| توصیه رهبر انقلاب به مردم بیجار: بمانید و اینجا را آباد کنید

فیلم| توصیه رهبر انقلاب به مردم بیجار: بمانید و اینجا را آباد کنید

فیلم| توصیه رهبر انقلاب به مردم بیجار: بمانید و اینجا را آباد کنید

فیلم| توصیه رهبر انقلاب به مردم بیجار: بمانید و اینجا را آباد کنید

دیدگاهتان را بنویسید