فیلم| تامین برق در تابستان چگونه باعث جهش تولید در صنایع شد؟

فیلم| تامین برق در تابستان چگونه باعث جهش تولید در صنایع شد؟

محمد عنایتی، کارشناس حوزه انرژی گفت: 90 درصد از انرژی اضافه تامین شده در تابستان 1402 نسبت به سال 1400 به مقصد صنایع کشور رفته است و زمینه جهش تولید و صادرات این بخش را فراهم کرد.

فیلم| تامین برق در تابستان چگونه باعث جهش تولید در صنایع شد؟

    

دیدگاهتان را بنویسید