دولت مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد

دولت مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندورود با اشاره به نیمه‌تعطیل بودن بعضی واحدها در این شهرستان گفت: اگر بخواهیم واحدها تمام ظرفیت کار کنند باید دولت مشوق‌هایی برایشان در نظر گیرد تا بتوانند رشد تولید به حداکثر مورد نظر و مورد انتظار برسانند.

دولت مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد

اکبر بازاری در گفت‌وگو با خبرنگار استارتاپ زنان خلاق  در میاندورود درباره فعالیت واحدهای صنعتی این شهرستان اظهار کرد: واحدهای خوبی در میاندورود در حال فعالیت هستند و فعالیت خودشان را به نحو احسن انجام می‌دهند ولی در فعالیت یکسری مشکلات و چالش‌هایی دارند. وی گفت: عمده مشکلات این واحدها بحث بیمه تامین اجتماعی، بیمه کارگران و بدهکاری به سازمان تأمین اجتماعی است. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندورود همچنین به مشکلات بخش مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات دست و پاگیر مدیران واحدها شده است و  مالیاتی که از آنها اخذ می‌شود، کار را برای تولیدکننده سخت کرده است. رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان میاندورود بیان کرد: باید تدابیری انجام شود چرا که در حالتی که واحدهای قرار دارند تقریباً نیمه‌فعال هستند و تمام ظرفیت کار نمی‌کنند. اکبر بازاری در پایان گفت: اگر بخواهیم واحدها تمام ظرفیت کار کنند باید دولت مشوق‌هایی برایشان در نظر گیرد تا بتوانند رشد تولید به حداکثر مورد نظر و مورد انتظار برسانند. پایان پیام/ ۸۶۰۶۹/ م

دیدگاهتان را بنویسید