حراست از 45 هکتار زمین های زراعی و باغی در روستای بازمرگان مشهد

حراست از 45 هکتار زمین های زراعی و باغی در روستای بازمرگان مشهد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از اجرای تبصره 2ماده 10در پهنه ۴۵ هکتاری در روستای بازمرگان شهرستان مشهد خبر داد.

حراست از 45 هکتار زمین های زراعی و باغی در روستای بازمرگان مشهد

محمد میری دیسفانی در گفت و گو با خبرنگار فارس در مشهد، از اجرای تبصره 2ماده 10در پهنه ۴۵ هکتاری  در روستای بازمرگان شهرستان مشهد خبر داد و اظهار کرد: اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون صیانت از اراضی زراعی و باغی، وظیفه قانونی و رسالت اصلی مجموعه بخش کشاورزی است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد افزود : در این راستا در پهنه ۴۵ هکتاری در روستای بازمرگان شهرستان مشهد، ۶۰ مورد دیوار کشی ، ۵۰ مورد پی کنی و ۳ مورد تخریب بنای در حال ساخت با همکاری مسئولین امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد، کمیته صیانت از حقوق بیت المال و نیروی انتظامی انجام گرفت.   وی خاطر نشان کرد : مدیریت جهادکشاورزی با همکاری سایر دستگاههای متولی به طور جدی و مستمر رصد و پایش اراضی را انجام می دهند تا با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود، تلاش مضاعفی در ارتباط با حفظ و حراست از زمین های کشاورزی شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد با تاکید بر اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی کشاورزی، افزود: مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی در زمینهای شخصی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی کار سخت و بسیار دشواری است و مشارکت مردمی و ارائه گزارشات تخلفاتی در ارتباط با تغییرکاربری های غیرمجاز زمین های کشاورزی توسط سودجویان و فرصت طلبان بسیار زیاد و تاثیرگذار است. میری دیسفانی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی عمومی و ایجاد حساسیت در اقشار مختلف مردم نسبت به حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغی، اظهار کرد: اقدام به موقع از سوی متولیان بخش کشاورزی خصوصاً کارشناسان امور اراضی جهادکشاورزی شهرستانها، انگیزه لازم در افکار عمومی را ایجاد و پایدار خواهد ساخت. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید