تشکیل صندوق پروژه در قالب ابزارهای نوین مالی

تشکیل صندوق پروژه در قالب ابزارهای نوین مالی

معاون شهردار تهران گفت: با تشکیل صندوق پروژه در قالب ابزارهای نوین مالی، سرمایه های خرد مردم را جذب خواهیم کرد.

تشکیل صندوق پروژه در قالب ابزارهای نوین مالی

به گزارش فارس، لطف اله فروزنده در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش اقدامات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری در حوزه سرمایه گذاری چند رویکرد را دنبال می کند، اظهار کرد: جلب اعتماد سرمایه گذاران یکی از رویکردهای شهردار است؛ در دوره قبل اغلب این پروژه ها را به مراجع قضایی ارجاع داده بودند که ما این روند را متوقف کردیم و برای ۱۶ پروژه بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تعاملاتی داشتیم و اعتقاد بر این بود که می توان با مذاکرات به نتیجه رسید. وی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت های جدید نیز از دیگر رویکردها بود، تصریح کرد: مهمترین مشکل ما فرایند است و باید در کمیته های شکل گرفته، آسیب شناسی های لازم را انجام دهیم؛ بخشی از این اصلاحات باید در سازمان بازرسی و بخشی دیگر در شورا دنبال شود. فروزنده با تأکید بر اینکه نه ما و نه شهردار تهران نگاهی با برچسب فساد به سرمایه گذاری نداریم، یادآور شد: شهردار تهران در پروژه هزار و یک شب و باملند شخصاً موارد را پیگیری کرد و اصلا این نگاه فسادگونه وجود ندارد. وی با بیان اینکه با تشکیل صندوق پروژه در قالب ابزارهای نوین مالی، سرمایه های خرد مردم را جذب خواهیم کرد، گفت: ایجاد احساس مالکیت در مردم و اعتمادسازی بیشتر مردم با تشکیل این صندوق پروژه ها شکل خواهد گرفت. فروزنده اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم که نه تنها ۶ ماه یکبار بلکه هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات سازمان سرمایه گذاری را ارائه دهیم و امیدواریم در جلسات آینده شورا بتوانیم زیربنایی ترین مشکل سرمایه گذاری که فرایندهاست را اصلاح کنیم. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید