برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک سرمایه برای اصلاح مواد 61 و 62 اساسنامه بانک

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک سرمایه برای اصلاح مواد 61 و 62 اساسنامه بانک

مجمع عمومی فوق العاده بانک سرمایه برگزار و تطابق اساسنامه بانک با نمونه اساسنامه بانک مرکزی ج.ا.ا صورت پذیرفت.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک سرمایه برای اصلاح مواد 61 و 62 اساسنامه بانک

به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، مجمع عمومی فوق العاده این بانک با حضور 72.8 درصد از سهامداران، در روز شنبه مورخ 31 تیر ماه 1402 برگزار گردید. گفتنی است براساس دستور جلسه از پیش آگهی شده، به منظور تطابق اساسنامه بانک سرمایه با نمونه اساسنامه بانک مرکزی ج.ا.ا، تغییرات لازم در مواد 61 و 62 اساسنامه صورت پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید