بررسی جزئیات نرخ تورم استان ایلام

بررسی جزئیات نرخ تورم استان ایلام

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوار های ایلام در نقاط شهری استان 37.6 درصد و نقاط روستایی 43.0 درصد است.

بررسی جزئیات نرخ تورم استان ایلام

زهره السادات حائری معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار استارتاپ زنان خلاق در ایلام گفت: خانوارهای استان به طور میانگین 38.7 درصد بیشتر نسبت به تیرماه 1401 برای یک “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” هزینه کرده اند. وی افزود: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان 201.2 ، مناطق شهری 198.7 و مناطق روستایی 210.6 درصد است. وی در خصوص نرخ تورم ماهانه گفت: نرخ تورم ماهانه در کل خانوارهای استان در تیر ماه سال جاری 1.7 درصد است که در مقایسه با ماه قبل از آن 0.9 واحد درصد افزایش یافته است. حائر ادامه داد: این شاخص برای خانوارهای شهری و روستایی استان 1.7 است که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 0.7 و 1.5  واحد درصد افزایش داشته اند. وی اضافه کرد: این نرخ در مقایسه با ماه قبل برای کل خانوارهای کشور در تیر ماه سال جاری 2.0 درصد است که در مقایسه با ماه قبل تغییر نیافته است. این شاخص برای خانوارهای شهری کشور 2.0 و خانوارهای روستایی 1.8 درصد است که به ترتیب در خانوارهای شهری 0.1 واحد درصد کاهش و در خانوارهای روستایی تغییر نیافته است. این مقام مسئول همچنین در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه استان گفت: این نرخ تورم در تیر ماه سال جاری در کل خانوارهای استان 38.7 درصد است که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن 4.4  واحد درصد کاهش یافته است. بطور کلی خانوارهای استان به طور میانگین 38.7 درصد بیشتر نسبت به تیرماه 1401 برای یک “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” هزینه کرده اند. وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای ایلام در نقاط شهری استان 37.6  درصد و نقاط روستایی 43.0 درصد است که در نقاط شهری در مقایسه با ماه قبل 3.7  و روستایی 6.8 واحد درصد کاهش یافته است. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیر ماه سال جاری 39.4 درصد است، این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن 3.2 واحد درصد کاهش یافته است، همچنین این نرخ برای خانوارهای شهری 39.4 درصد و خانوارهای روستایی 39.1 درصد است که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 3.1 و 4.1 واحد درصد کاهش یافته است. زهره السادات حائری در خصوص نرخ تورم سالانه اظهار داشت: نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری در کل خانوارهای استان 51.7 درصد است که در مقایسه با ماه قبل (53.5) ، 1.8 واحد درصد کاهش یافته است. این شاخص برای خانوارهای شهری استان 50.6 و خانوارهای روستایی 55.8 درصد است که به ترتیب 1.9 و 1.6 واحد درصد کاهش یافته است. وی گفت: نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری در خانوارهای کل کشور 47.5 درصد است که در مقایسه به ماه قبل 1 واحد درصد کاهش یافته است. این شاخص برای خانوارهای شهری کشور 46.8 و روستایی 51.6 درصد است که به ترتیب 0.9  و 1.7 واحد درصد کاهش یافته است. وی افزود: نرخ تورم ماهانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در تیر ماه 1.7 درصد است که این میزان نرخ تورم رتبه 20  را در مقایسه با استان‌های کشور داراست. وی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه ای قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در تیر ماه 38.7  درصد است که این میزان نرخ تورم رتبه 21 را در بین استان‌های کشور داراست. به گزارش استارتاپ زنان خلاق از ایلام ، نرخ تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان ایلام در تیر ماه 51.7 درصد است که رتبه نهم را نسبت به کل کشور دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید