افزایش حجم آب مخازن سدهای استان آذربایجان‌غربی

افزایش حجم آب مخازن سدهای استان آذربایجان‌غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد و گفت: طبق بارش‌های اخیر بر اساس یک هزار ۲۴۲ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بود.

افزایش حجم آب مخازن سدهای استان آذربایجان‌غربی

به گزارش استارتاپ زنان خلاق از ارومیه مجید رستگاری با اشاره به حجم آب در مخازن سدهای استان اظهار داشت: طبق بارش‌های اخیر بر اساس  یک هزار ۲۴۲ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بود. وی با اشاره به بیشترین  میزان حجم آب سدها عنوان کرد: در بین سدهای استان به ترتیب مربوط به سد بوکان با ۷۰۰ میلیون مترمکعب، مهاباد با ۱۴۴ میلیون مترمکعب و سد آغ چای با ۱۰۵ میلیون مترمکعب است. رستگاری با اشاره به وضعیت بارشهای استان طی سال جاری نیز اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری، ۲۵۴.۷ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: میزان بارش ثبت شده طی سال آبی جاری در حوضه دریاچه ارومیه: ۲۶۸.۷ میلیمتر، در حوضه ارس: ۱۳۶ میلیمتر و در حوضه زاب: ۶٠۴.۶ میلیمتر است که شاهد افزایش بارشها در هر سه حوضه آبی هستیم. وی همچنین با اشاره به بارشهای ثبت شده طی فروردین ماه سال جاری نیز افزود: از ابتدای ماه جاری ۶۹.۲ میلیمتر مجموع بارشهای ثبت شده در استان است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید